Званична селекција – Такмичарске категорије микро, мини и кратки филм

ЗВАНИЧНА СЕЛЕКЦИЈА 2017 – ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ МИКРО, МИНИ И КРАТКИ ФИЛМ

OFFICIAL SELECTION – SHORT FORM 2017 – Micro, Mini and Short film