Film&Media Education Day

У циљу афирмације филмског стваралаштва, ширења филмске културе, чувања и стимулисања филмске продукције, едукације младих филмских стваралаца, Културни центар је 2009. године покренуо пројекат Међународног фестивала кратког филма „КРАТКА ФОРМА“, чији су део Филмска колонија и радионице. Учесници колоније, заједно са полазницима Филмске секције Културног центра и филмских радионица, учествоваће на предавањима, радионицама и едукацијским семинарима посвећеним филму и филмској уметности, односно аудиовизуелној писмености. Учесници колоније размениће искуства и идеје везане за пријављивање пројеката у програму Креативна европа, других фондова, а уједно покренути партнерства за будуће пројекте. Такође учесници колоније учествоваће у радионицама, семинарима и округлим столовима везаним за филмску културу, односно аудиовизуелну писменост. Помоћу целокупног пројекта “КРАТКЕ ФОРМЕ” (Фестивал и Колонија) а кроз повезивање Филмских фестивала, организација и филмских/медијских педагога омогућава се младим филмским ауторима да реализују своје филмске идеје и употпуне своја знања о филму дајући им средства и могућности. Колонија се одржава сваке друге године.

 

FILM&MEDIA EDUCATION DAYS
Циљ је унапређивање сарадње, развијање филмског стваралаштва младих и медијске, односно филмске културе, подстицање младих на професионално бављење филмом. Такође, овим програмом желимо подстакнути веће укључивање филма и медија у процесе неформалног и формалног образовања, интеркултурно образовање као и даљи развој процеса интеркултурне и интерактивне неформалне едукације – медијске и информатичке писмености. FILM&MEDIA EDUCATION DAYS треба да креирају и потврде методологију повезивања процеса медијског образовања, мотивисања младих за креативни рад-медијско стваралаштво, интеркултурно вредновање медијских радова и унапређивање медијско-информатичке писмености. Предавања и радионице иницирају дугорочну сарадњу у подручју филмске и медијске писмености-културе у школама, с перманентном разменом знања и искустава, како младих тако и њихових едукатора.

Програм
29. септембар – 2. октобар 2016.

Горњи Милановац, Србија