ПРАВИЛНИК 5. Међународног Фестивала Кратког Филма "КРАТКА ФОРМА"

Горњи Милановац, Србија
од 25. септембра до 2. октобра 2019.

Преузмите правилник у .PDF формату:

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК

 

Организатор МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА” је Установа за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила бр. 1, 32300 Горњи Милановац, Република Србија (у даљем тексту: Организатор). Фестивал се одржава сваке друге године.

  1. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА “КРАТКА ФОРМА” (у даљем тексту: Фестивал) биће одржан од 25. септембра до 2. октобра 2019. године у Горњем Милановцу, Република Србија.

Фестивал је манифестација која својим програмом негује и промовише уметничке вредности савременог краткометражног филмског стваралаштва.

Фестивал тежи да представи главне правце и стилове краткометражног филма, да иницира контакте филмских радника, аутора и публике и представи најновија остварења из продукције краткометражних филмова.

Фестивал је намењен свим љубитељима филма.

Основни циљ Фестивала је промоција краткометражног филмског стваралаштва и филмског стваралаштва деце и омладине, као и едукација из области аудиовизуелне културе.

ОПШТИ УСЛОВИ

Службени језици Фестивала су српски и енглески.

За учешће на Фестивалу могу да се пријаве филмови који одговарају формалном оквиру Фестивала и који су произведени после 1. јануара 2017. године.

Фестивал је међународног карактера.

Фестивал чине такмичарски и ревијални програми.

Филмове за учешће на Фестивалу могу пријавити заинтересовани аутори, редитељи, продуценти, дистрибутери, филмске школе и киноклубови (физичка и правна лица – у даљем тексту: Лица) у некој од следећих такмичарских категорија:

  1. МИКРО ФИЛМ (филм до 1 минута)
  2. МИНИ ФИЛМ (филм од 1 до 3 минута)
  3. КРАТКИ ФИЛМ (филм од 3 до 15 минута)
  4. ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ (филм до 15 минута, узраст до 19 година)

Напомена: у Фестивалској пријави обавезно назначити категорију за коју се филм пријављује.

Ревијални део програма садржи ревијалне филмске садржаје, едукацијске радионице, панеле, трибине, изложбе и друге пратеће уметничке програме.

Рок за пријављивање филмова за учешће на Фестивалу је 1. април 2019. године. Организатор може продужити рок за пријављивање филмова.

Филмови расистичке, порнографске природе, као и филмови који промовишу насиље и мржњу неће бити уврштени у селекцију Фестивала нити приказани у било ком од програма Фестивала.

Уколико пријављени филм формално не одговара такмичарској категорији за коју је пријављен, Селекционе комисије могу га преместити у одговарајућу такмичарску категорију.

Организатор не наплаћује улазну накнаду за пријављивање филмова.

Организатор не плаћа накнаде за приказивање филмова за такмичарске програме.

УПРАВНИ ОДБОР ОРГАНИЗАТОРА И ОРГАНИ ФЕСТИВАЛА

УПРАВНИ ОДБОР ОРГАНИЗАТОРА
Управни одбор Организатора именује:
– чланове Савета Фестивала (на предлог уредника филмског програма Културног центраГорњи Милановац),
– чланове Селекционих комисија Фестивала (на предлог Савета Фестивала),
– чланове Жирија Фестивала (на предлог Савета Фестивала).
Управни одбор Организатора на предлог Савета Фестивала усваја:
– Правилник Фестивала,
– Пословник о раду Савета Фестивала,
– Пословник о раду Жирија.
Управни одбор Организатора на предлог Директора Фестивала утврђује:
– висину хонорара за чланове Селекционих комисија и Жирија.
ОРГАНИ ФЕСТИВАЛА
Органи Фестивала су: Директор Фестивала, Уредник Фестивала, Савет Фестивала (у даљем тексту: Савет), Селекционе комисије Фестивала и Жирији Фестивала.
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
Директор Установе Културни центар Горњи Милановац је по функцији и Директор Фестивала.
УРЕДНИК ФЕСТИВАЛА
Организацију и координацију свих послова на реализацији Фестивала врши Уредник Фестивала, односно уредник филмског програма Културног центра Горњи Милановац.

САВЕТ ФЕСТИВАЛА
Чланови Савета Фестивала бирају се из редова угледних филмских, јавних и културних радника, као и представника Организатора.
Савет Фестивала има свој Пословник о раду.
Савет Фестивала:
– предлаже Управном одбору Правилник Фестивала,
– предлаже Управном одбору Пословник о раду Савета Фестивала,
– предлаже Управном одбору чланове Селекционих комисија,
– предлаже Управном одбору чланове Жирија,
– предлаже Управном одбору Пословник о раду Жирија,
– утврђује такмичарски и ревијални програм Фестивала,
– промовише Фестивал,
– врши и друге послове везане за одржавање Фестивала.
СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ
И СЕЛЕКЦИЈА ФИЛМОВА ЗА ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ
Фестивал има две селекционе комисије, и то:
Селекциону комисију за категорије микро, мини и кратког филма и Селекциону комисију за категорију филмско стваралаштво деце и омладине. Селекционе комисије ће прегледати сваки у року пријављени филм и одлучити који ће се филм прихватити за такмичарски програм. Селекционе комисије неће разматрати пријаве које су стигле након истека рока за пријављивање филмова. Филмови које Селекциона комисија не прихвати за такмичарски програм могу бити приказани
у неком од нетакмичарских, ревијалних програма Фестивала. Одлуке Селекционе комисије су коначне. Одлуке Селекционе комисије биће објављене на званичном сајту Фестивала (http://www.shortform.org.rs) најкасније до 1. јула 2019. године.
Чланови Селекционих комисија именују се за рад на једном Фестивалу.

ЖИРИ
Фестивал има два жирија, и то:
Жири за категорије, микро, мини и кратког филма и Жири за категорију филмско стваралаштво деце и омладине. Оба жирија су међународна.
Чланови жирија бирају се из редова угледних филмских уметника/теоретичара/
критичара/новинара, са доказаном професионалном каријером.
Чланови жирија именују се за рад на једном Фестивалу.
Организатор посебном Одлуком може формирати и Жири младих.
Жири има свој Пословник о раду.

НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА
Жири за категорије микро, мини и кратког филма, након свих одгледаних филмова
приказаних у такмичарском програму ових категорија додељује следеће награде:
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког филма,
– Награду за најбољи филм у категорији микро филма,
– Награду за најбољи филм у категорији мини филма,
– Награду за најбољи филм у категорији кратког филма.
– Награду за најбољи анимирани филм,
– Награду за најбољи европски филм,
– Награду за најбољи српски филм.
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.
Жири за категорију филмско стваралаштво деце и омладине, након свих одгледаних
филмова приказаних у такмичарском програму ове категорије додељује следеће награде:
ГРАН ПРИ за најбољи филм у категорији филмско стваралаштво деце и омладине,
– Награду за најбољи филм дечјег филсмког стваралаштва (узраст до 15 година),
– Награду за најбољи омладинског филмског стваралаштва (узраст од 15 до 19 година),
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој категорији.
За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за најбољи филм
(Youth Cinema Network Award) Организатор кандидује следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва деце и омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и Најбољи филм омладинског филмског стваралашта. О времену и месту приказивања Организатор ће благовремено обавестити лице које је пријавило филм. Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе жирији на јавном жирирању. Јавно жирирање подразумева право публике да изнесе своје мишљење, да полемише са члановима Жирија или да својим анализама утиче на одлуке Жирија, али коначне Одлуке о наградама доноси Жири. Одлуке Жирија доносе се већином гласова Жирија. Награде не морају бити додељне у свим такмичарским категоријама. На Фестивалу се додељује и награда публике за најбољи филм у свакој од такмичарских категорија. Награда публике се додељује на основу гласања посетилаца Фестивала. Организатор може дозволити српским или међународним организацијама, предузећима или институцијама да доделе своје награде.
ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА ФИЛМОВА
Број филмова који се пријављује на Фестивал није ограничен.
Уколико се пријављује више филмова, за сваки филм је потребно попунити посебну Пријаву. Филмови са дијалогом или нарацијом која није на српском језику морају имати субтитл на енглеском језику и дијалог листу (са назначеним временским кодовима). Пријављени филмови не могу се повући са Фестивала.
Филмови могу бити приказани и на позив Организатора.
Уз пријаву потребно је приложити и додатне материјале: биографију и филмографију редитеља, најмање две фотографије из филма (резолуција мин. 300 дпи), синопсис филма. У случају да неки од ових материјала не буду расположиви у тренутку пријаве филма, Организатор може захтевати њихову хитну доставу уколико филм буде увршћен у програм Фестивала.
Примерак филма који се шаље за селекцију мора бити коначна верзија филма.
За селекцију можете послати веб линк филма као привју са валидном улазном шифром (prewiev). Уколико не постоји линк филма који селекционе комисије могу користити као prewiеw, потребно је филм доставити у неком од дигиталних формата: ХД, .мп4, преко онлајн фајл трансфера фајлова (www.wetransfer.com) на електронску пошту Фестивала: festival@shortform.org.rs или у ДВД формату, путем поште на адресу Организатора уз обавезну назнаку: НЕМА КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ, ИСКЉУЧИВО ЗА КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ

Ако се пријављује више филмова, потребно је да сваки филм буде на посебном диску
или као посебан документ (фајл). Филм за селекцију може се пријавити на један од следећих начина:

ЕЛЕКТРОНСКИ-ОНЛАЈН преко партнерских веб платформи за пријављивање филмова: FilmFreeway, FestHome, ClickForFestivals.
У електронској-онлајн пријави потребно је уписати линк и лозинку за преузимање и
прегледање филма. Свака од наведених партнерских wеб платформи има своја правила и услове под којима лице пријављује филмове за Фестивал. За више информација о правилима и условима
пријављивања путем наведених веб платформи молимо вас да посетите њихове званичне wеб странице. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ФИЛМА ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ
Уколико из неких разлога филм не можете пријавити електронски-онлајн, преко наших партнерских веб платформи, Пријаву можете преузети са сајта Фестивала: www.shortform.org.rs .

Овако преузету Пријаву потребно је читко попунити штампаним словима, потписати и заједноса осталим материјалима и примерком филма за селекцију послати поштом на дресу:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ (Кратка форма)
Трг кнеза Михаила бр. 1, П. фах 92
32300 Горњи Милановац, Република Србија
ОБАВЕЗНА НАЗНАКА: НЕМА КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ, ИСКЉУЧИВО ЗА КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ.
Све трошкове пријављивања и слања Пријаве, осталих материјала и примерака филмова за селекцију сноси пошиљалац. Организатор неће плаћати трошкове преузимања Пријаве, осталих материјала и примерака филмова послатих за селекцију поузећем. Пријава и остали материјали остају у архиви Фестивала.
Организатор не враћа селекцијиски примерак филма већ ће га уврстити Фестивалску видеотеку. Због лакшег чувања, филмови могу бити унесени и у дигиталну базу података. Организатор ће се користити филмовима искључиво у некомерцијалне, документационе, културне и едукацијске сврхе.
КОПИЈЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ НА ФЕСТИВАЛУ
Одабрани филмови ће бити приказани на оригиналним језицима. Филмови са дијалогом или нарацијом која није на српском језику морају имати субтитл на енглеском језику и дијалог листу (са назначеним временским кодовима) Филмови које селекционе комисије одаберу за такмичарски програм Фестивала морају бити
достављени Организатору Фестивала најкасније до 20. августа 2019. године.
Уколико је могуће, потребно је доставити филм у ДЦП формату, или дигиталном фајлу (ХД, .мп4), резолуције (1920×1080). Организатор има право да не прихвати копију филма лошег техничког квалитета. Копије филмова се могу послати поштом или путем курирске службе на адресу организатора:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ (Кратка форма)
Трг кнеза Михаила бр. 1, П. фах 92
32300 Горњи Милановац, Република Србија
ОБАВЕЗНА НАЗНАКА: НЕМА КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ, ИСКЉУЧИВО ЗА КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ
или онлајн достављањем линка за преузимање или преко сервиса за проток великих фајлова wetransfer (www.wetransfer.com) на адресу електронске поште Фестивала: festival@shortform.org.rs Пошиљалац сноси трошкове слања ДЦП копије филма одабраног за такмичарски програм, а Организатор покрива трошак враћања. ДЦП копију филма Организатор ће вратити пошиљаоцу на адресу која је назначена у пријави филма. Пошиљалац је дужан да обавести Организатора о начину и датуму слања копије за приказивање филма на Фестивалу.
На пошиљкама које се шаљу путем поште или путем курирске службе обавено је видљиво истакнути назнаку: НЕМА КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ, ИСКЉУЧИВО ЗА КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Свако лице које пријављује филм гарантује да је аутор или носилац ауторских права, те даима регулисана сва ауторска права везана за пријављени филм, и да је овлашћено да филм пријави на Фестивал. Обавеза сваког лица које пријављује филм на Фестивал је да обезбеди све потребне дозволе за приказивање од свих трећих страна пре прјављивања филма за учешће на Фестивалу.
Организатор не проверава да ли је лице које пријављује филм обезбедило наведене дозволе. Свако лице које пријављује филм гарантује да је регулисало и да поседује књижевна, драмска, музичка и сва остала права за материјале који су коришћени у филму. Организатор не проверава да ли је аутор филма регулисао ауторска права за материјале који су коришћени у филму (књижевна, драмска или музичка права, као и архивски материјали или било који други елементи који би могли прекршити већ постојећа ауторска права). Организатор не може бити одговоран за било какво Законом недозвољено коришћење тих материјала у пријављеном филму, већ је то искључива одговорност аутора филма, односно сваког лица које пријављује филм за учешће на Фестивалу. Свако лице које пријављује филм за Фестивал се обавезује да без новчане накнаде дозволи приказивање филма на Фестивалу. Организатор има право да употреби и објави фотографије, материјале достављене уз Пријаву филма и податке наведене у Пријави за потребе Фестивалског каталога и на званичном сајту Фестивала. Организатор има право да се у промотивне сврхе Фестивала користи фотографијама филма, трејлером филма или инсертом из филма у трајању од 10% укупног трајања филма. Организатор преузима одговорност за копију филма за приказивање од тренутка приспећа копије. Организатор не преузима одговорност за копије ооштећене или изгубљене у транспорту, осим ако до губитка није дошло одговорношћу Организатора.
ПРИХВАТАЊЕ УСЛОВА ПРАВИЛНИКА
Подносилац Пријаве филма на Фестивал подношењем Пријаве прихвата све услове наведене у Правилнику Фестивала. Пријава је важећа и уколико је послата електронски – онлине, и важи и уколико је послата без печата и потписа.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин на који је Правилник донет.
Правилник је написан на српском и енглеском језику.
У случају нејасноћа српска верзија Правилника узимаће се као основа за тумачење.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Организатора.