Програм, 1. октобар 2016.

Радионица: модерна галерија Културног центра у 10:00-13:00ч

Дејан Петровић: Основе језика и граматике филма

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 13:00ч

Др Дивна Вукосављевић: Медији и креирање система вредности (медијско образовање)

Модерна галерија КЦ и свечана сала у згради Окружног начелства у 16:00ч

Невена Негојевић: MEDIA – презентација конкурса за Развој публике, Медиа деск Србија

Предавање: свечана сала у згради окружног начелства у 18:00ч

Драгана Стефановић: Film&media едукација у пракси

Округли сто: свечана сала у згради Окружног начелства у 19:00ч