Програм 30. септембар 2016.

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 10:00ч

Дејан Дабић: Филм у школским клупама

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 11:00ч

Оливера Ранђић: Филм као помоћно средство у настави – подршка креативнијем приступу у образовању

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 12:00ч

Невена Негојевић: MEDIA INFO DAN, Медиа деск Србија

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 18:00ч

Милена Лисица: Активно учење кроз филмско стваралаштво

Предавање: сала гимназије Таковски устанак у 19:00ч

Миодраг Даниловић: Употреба сликарства у филмовима Тима Бартона
Нарциса Даријевић Марковић: Креативна настава: Storyboard