O selekciji FILMSKOG STVARALAŠTVA DECE I OMLADINE…

U kategoriji filmskog stvaralaštva DECE, uzrasta do 15 godina, selektovano je 18 filmova iz 8 zemalja (Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Španije, Portugala, Švedske i Južne Koreje). U kategoriji filmskog stvaralaštva OMLADINE, uzrasta od 15 do 19 godina, selektovano je 17 filmova iz 6 zemalja (Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Španije i Švedske). Selekciju u kategoriji FILMSKOG STVARALAŠTVA DECE I OMLADINE čini ukupno 35 filmova.

Svi selektovani filmovi predstavljaju ostvarenja izuzetnog umetničkog dometa, ispunjavajući kriterijume originalnosti, aktuelnosti, relevantnosti i zanimljivosti, u skladu sa uzrasnim kriterijumima kategorija. Filmsko stvaralaštvo dece i omladine čine maštoviti, poletni, feel-good filmovi, koji istovremeno ispituju granice dečije dovitljivosti, ali i oštroumnosti po pitanju shvatanja ozbiljnijih društvenih problema.
Komisija ovim putem koristi priliku da pohvali hrabrost po pitanju vrsnih i žanrovskih opredeljenja selektovanih filmova, među kojima su se pored najrazličitijih vidova animiranih filmova, našli i dokumentarni, koji preispituju lične i društvene odnose, psihološka stanja i moralna pitanja, ali i igrani, koji su na izuzetno duhovite i domišljate načine uspeli da odgovore na zahteve žanra trilera, akcionog filma i avanture.
Na osnovu svega navedenog, čvrsto smo uvereni da će dati filmovi iznedriti i nekoliko budućih heroja srpske i evropske kinematografije.